Usein Kysyttyä

Sointupuu on videomuskari, jonka avulla aikuinen voi toteuttaa laululeikkejä vauvan tai isomman lapsen kanssa missä paikassa tahansa. Koulutetut musiikkipedagogit ovat suunnitelleet videoiden sisällön ja ohjaavat sekä laulavat videoilla. Voitte kuunnella laulut suoraan videoilta ja tehdä liikkeet opettajan ohjaamana. Tai harjoitella helpot laululeikit ja tehdä ne omaan tahtiin sen jälkeen. Pienien musiikkivälipalojen kautta lapsen kielelliset ja motoriset taidot kehittyvät ja musiikilliset valmiudet vahvistuvat. Kaikkein tärkeintä on iloiset ja aktiiviset hetket, joista lapset nauttivat!